Ultimatum!!
De bond heeft een brief gestuurd aan het College van burgemeester en 
Wethouders om en ultimatum te stellen.
Het college kan tot maandag 27 juni afzien van de bezuinigings voorstellen 
en anders kondigen wij acties aan.
Dit moet officieel gebeuren zodat wij straks acties kunnen voeren als dat 
nodig is.
resources/Ultimatum.pdf
klik op link om te zien en of te downloaden!!!

Vanmorgen (22 juni) moest een collega voor de commissie verschijnen voor het doorsturen van de beruchte luisteren brief (zie onderstaande brief). Het zal waarschijnlijk afgedaan worden met een schriftelijke berisping. (mocht dit zo zijn zullen wij daar tegen ageren!!)

Maar het komt erop neer dat iedereen die een brief doorstuurt (waar kwalijke teksten instaan) verantwoordelijk gehouden wordt voor de inhoud, ongeacht of je de schrijver bent of niet. 

Luisteren (tekst is aangepast)

Het hangt er vanaf naar wie.

 

Dat het al een tijd bij de brandweer aan het rommelen is mag duidelijk zijn. De argumenten en verwijten vliegen heen en waar over tafel. Maar wie heeft er nu gelijk? In dit geval is er geen sprake van gelijk of van de waarheid, maar wie zijn verhaal het beste kan verkopen. Voorlopig staat de uitrukdienst dus met 1-0 achter. Maar we zijn net de pauze ingegaan en in de tweede helft is er nog van alles mogelijk. Dat we deze wedstrijd zullen winnen is heel onwaarschijnlijk, want daarvoor moeten we helaas te veel inleveren, maar gelijkspelen dat kan altijd nog. Dat betekent dat beide partijen genoegen nemen met het resultaat. Daar moeten we dus ook op inzetten.

    

Wat mij heel erg stoort in dit verhaal is dat onze “baas” (de heer Eberhard van der Laan), zich laat voorlichtingen door personen uit de “hogere” regionen van de brandweer. Dat is duidelijk geworden tijdens de bijeenkomst van woensdag 8 juni 2011 te Amsterdam. Hij vertelde dat hij zich goed heeft laten informeren door personeelsleden van de brandweer. Deze zouden afkomstig zijn uit alle lagen van de brandweer. Hij was dus wel degelijk op de hoogte van wat er speelt binnen de brandweer, was zijn verhaal! Hij kon dus ook met droge ogen zijn volgende standpunten verdedigen:

 

 • Verdwijnen arbeidsplaatsen waaronder de 7e man op de autospuit
 • FLO regeling
 • Verlofstuwmeer
 • Roosterproblemen
 • Nevenwerkzaamheden


Met de geruststellende woorden dat er ruimte was voor een dialoog van zowel de Burgemeester als de dienstleiding probeerde zij de boel te sussen. Maar een oplettende lezer heeft allang gezien dat ik hier de verleden tijd gebruik. Maar hoezo ruimte voor een dialoog? Het plan is al lang en breed goedgekeurd door het college!!

Zoals jullie van mij gewend zijn, wordt het een lang verhaal. In dit verhaal staat mijn waarheid. Weliswaar door het een en ander uit te zoeken, maar dan nog mijn waarheid. Aan jullie om ermee te doen wat jullie willen.

   

 In eerste instantie kan ik mij niet voorstellen dat de Burgemeester zijn oor te luister heeft gelegd bij de uitrukdienst. Het is praktisch onmogelijk dat iemand van de uitrukdienst ongeacht of deze nu met FLO is of nog in dienst is, gezegd heeft dat de FLO-regeling afgeschaft moet worden of dat de brandwachten dezelfde diensten moeten draaien als de politie. Maar misschien heb ik ongelijk want bij de brandweer kijk ik nergens meer van op.

     Ook lijkt het mij heel sterk dat iemand het gehad heeft over het feit dat wij verantwoordelijk zijn voor onze verlofberg!  Onze burgervader valt hier dus op een behoorlijke verdraaiing of verzwijging van de feiten te betrappen. Ik vermijd express het woord leugen of waarheid.

     Daarnaast repte hij ook over het feit dat niemand gebruikt maakte van het tweede loopbaanbeleid. Helaas is hier niet door de collega’s op doorgegaan tijdens de zitting, maar ik kan zeker van 20 mensen gegevens verzamelen die aangegeven hebben gebruik te willen maken van het tweede loopbaanbeleid, echter kregen ze te horen dat er geen geld voor was. De gemeente moest en moet met geld over de brug komen en doet dat nog steeds niet. Voor een advocaat van naam en faam, zoals Eberhardt zichzelf graag neerzet, is dit een behoorlijke slordigheid. Ik tutoyeer hem maar even met zijn voornaam Eberhardt, we zijn tenslotte “collega’s” heb ik gisteren gehoord.

Ik roep alle collega’s op om zich massaal aan te melden voor een tweedeloopbaanbeleid. Ze hebben niet eens geld voor twee personen laat staan voor bijna honderd man.

     Het laat zien door wie onze Burgemeester is voorgelicht! Over het FLO is al genoeg gezegd en geschreven en dat laat ik hier maar even in het midden. Dat de brandweer leeft op “ de pof van de brandweermensen” zoals hij dat noemt verbaast mij. Want die verlofstuwmeer van 150.000 uur waar hij op doelt was te voorkomen geweest. Door goed en gedegen management was dit niet nodig geweest en had iedereen netjes zijn verlof op kunnen nemen. Maar helaas heeft mismanagement dit mogelijk gemaakt. Het zijn dezelfde managers die nu nog aan het roer zitten waardoor wij elke keer de rekening van hun wanbeleid gepresenteerd krijgen. En zolang deze managers blijven zitten krijgen we over tien jaar weer de rekening gepresenteerd.

 

Van der Laan vraagt om oplossingen/adviezen, dan krijgt hij bij dezen een gratis advies waar ik niets voor reken: huur een expertisebureau in zoals Pricewaterhouse Cooper of een extern persoon en laat de hele brandweer doorlichten vanwege mismanagement en geldverspilling. Met het geld dat in de loop der jaren is verkwanseld door onze managers, hadden we bijvoorbeeld de verlofberg kunnen afbouwen/afkopen.

   

 Daarnaast zou ik een expert inhuren die de mensen op hun daden gaat controleren en afrekenen. Een soort van prestatiecontract. Dat gebeurt bij de politie ook. Denk maar aan een bonnenquotum. Zo raken we eindelijk af van deze mismanagers.

     Dat er een tweespalt is tussen de karspeldreef (de officieren) aan de ene kant en de uitrukdienst aan de andere kant is wel heel duidelijk gebleken. 

     Want de zevende man heeft met de bebouwing te maken. Er zijn in Amsterdam 87.000 huizen die hiervoor in aanmerking komen. De rest van alle grote steden in Nederland hebben gezamenlijk niet eens de helft van dat bedrag. Deze gegevens zijn allemaal na te lezen in een rapport dat in 2004 is uitgebracht. Dat de heer van Der Laan dit rapport niet eens heeft gelezen is veelzeggend. Hij is “voorgelicht”. Het kan ook zijn opgelicht, maar dat is een woordspelling en dat wil ik niet voor mijn rekening nemen. Maar 87.000 huizen is een aanzienlijk deel. Daarnaast is de heer van der Laan ingefluisterd door onder andere Richard Jansen dat er “maar” 500 woningbranden per jaar in Amsterdam zijn. Ik weet de cijfers niet dus ik ga hier geen pennenstrijd over voeren, maar als dat het geval is, dan nog is dat 1,5 woningbranden per dag.

Genoeg reden lijkt mij om die 7e man te behouden. Daarnaast is er in de binnenstad zoals gezegd grote kans op het overslaan van de brand en kunnen we nog honderd redenen noemen, maar de dialoog die hij aankondigde is een wassenneus, want ter plekke bleek dat hij hier niet in geïnteresseerd was. Helaas had de Burgemeester zich hierin niet verdiept. Wat wil je als Richard Jansen jouw projectleider is.

 

Mijn tweede advies aan de Burgemeester: geef hem en alle andere officieren aub andere projecten en laat je goed voorlichten.

   

Door het maken van denigrerende opmerkingen, beroepen op respect en eervol gedrag en zelfs te benoemen dat hij geen achterlijk is probeerde de burgermeester de aandacht af te leiden. Als advocaat is hij geschoold in psychologische oorlogsvoering en gebruikt hij dat dus ook. Schreeuwen heeft bij hem weinig zin. We moeten hem zien te overtuigen met feiten en zeker dat de laag waar hij zijn informatie vandaan haalt, totaal niet weet waar ze het over hebben. Een Burgemeester vindt het echt niet fijn als hij elke keer door zijn “ondergeschikte” met de neus op de feiten wordt gedrukt. Dat gaat op een gegeven moment pijn doen. Zeker toen hem de meer dan terechte vraag werd gesteld dat het verdwijnen van de RVE een geldverslindende operatie was. Het antwoord was veelzeggend: RVE wat is dat!!

Bij wie heeft hij zijn oor te luister gelegd vraag ik me dus af??

    

Dan kom ik op het punt van de nevenwerkzaamheden. De man die tegelijkertijd een politiek functie had, naast zijn advocatenkantoor, ook nog in de RVC van het Parool zat en bestuurslid was bij kunststichting Appel, kan onmogelijk iets tegen nevenwerkzaamheden hebben. Maar misschien dat hij heeft ervaren hoe zwaar het kan zijn al die nevenfuncties ernaast, dat hij mensen van de uitrukdienst hiervoor wil behoeden. Nobele gedachten van hem, maar ik denk niet dat het nodig is. Het lijkt er verdacht veel op dat het te maken heeft met afgunst van het kantoorpersoneel lees “onze” officieren.  Deze heren en enkele dame spelen een kwalijke zaak in dit verhaal. Zij zijn het die de Carolien van der Wiel en de Burgemeester hebben geïnformeerd.

    

Als klap op de vuurpijl hebben we daar het verdwijnen van de 24 uurdienst. Het kan zijn dat de heer van der Laan als advocaat hoog inzet om te kijken waar hij kan eindigen. Maar op alle vlakken probeert hij de uitrukdienst pijn te doen. De discussie van het verdwijnen van de 24- uurdienst is nog nieuw en daar kan ik niet al te veel over vertellen. Ik weet alleen dat we nu moeten bezuinigen, maar dat met het verdwijnen van de 24 uurdienst de kosten driemaal zo hoog zullen zijn. Daarnaast kijkt hij naar de politie, maar helaas zijn wij geen vergelijkbare instantie. In geen enkel ander land ter wereld wordt bij brandweer met achtuurdiensten. Nederland zou hierin een negatieve voortrekkersrol vervullen. Ik vraag me af of dit geen verbale retoriek is om zo andere bezuinigingen erdoor heen te krijgen! Wordt in ieder geval vervolgd.

  

 Dat na afloop Carolien verklaarde dat de bezuinigingen uit haar handen zijn genomen door de Burgemeester is een kul verhaal, want als Bazin (met hoofdletter B) had ze zeker hard met haar vuist op tafel kunnen en moeten slaan. Dat ze iedereen oproept om de rijen te sluiten is een heel mooi streven, maar de uitrukdienst sluit zeker de rijen. Daar komt niemand meer tussen ook geen officier meer.

 

Conclusie laten we gewoon zonder schreeuwen en emoties de discussie aangaan met van der Laan. Hij viel op een aantal fouten te betrappen, omdat hij zich niet goed heeft geïnformeerd en degene die hem informeren niet capabel zijn. Daar valt voor ons veel winst te behalen, door te komen met cijfers en feiten.

 

We moeten feiten en cijfers hebben en dat kunnen we doen door:

 

 • Alle gegevens te verzamelen van iedereen waarbij de aanvraag voor een tweedeloopbaan, vanwege geldgebrek of een gebrek aan planning is afgewezen.
 • Verzamelen van alle gegevens van branden in 2009, 2010 en 2011. Deze gegevens zijn makkelijk op te vragen lijkt mij. Daarnaast moeten we dus heel specifiek kijken naar het aantal reddingen, ambulance ter plaatse etc.
 • Wat de kosten zijn voor het invoeren van een achtuurdienst en hoe de burgemeester denkt dit terug te verdienen.
 • Wat het wezenlijk verschil is tussen de brandweer en politie
 • En wat de kosten zullen zijn voor de verzekering met het verdwijnen van een zevende man. De brandweer wordt een deel betaalt door de verzekeringsmaatschappijen. Deze kunnen een machtig woordje meespreken in dit geheel.

 

 

Ook moeten we hem niet wijzer maken dan hij is. Maar hem bestoken met vragen. Zodat we hem steeds kunnen vastpinnen op fouten en feiten i.p.v. zelf elke keer met nieuwe feiten te komen. Geen enkele Burgemeester wilt elke keer terecht gewezen worden, laat staan eentje die nog advocaat geweest is ook. Hij is een advocaat en weet hoe het spel gespeeld wordt. Binnen de brandweer hebben we een aantal sterke sprekers en schrijvers schakel deze mensen gewoon in. En tenslotte aan iedereen jong of oud wordt wakker en sluit je aan bij de BVB of de bond, maar kom en doe mee. Er is nu geen reden om je te verschuilen want het gaat iedereen aan.

    

Gelukkig heb ik ook wat positiefs te melden want ten tijde van de bezuinigingen hebben 40 mensen op Karspeldreef een splinternieuwe Iphone ter waarde van 500 euro gekregen. De reden was dat ze dit nodig hadden in verband met bereikbaarheid en ze hun internet thuis niet konden checken. Gelukkig zitten wij in de 24 uurdienst, moeten bereikbaar zijn en kunnen op die momenten onze mail niet checken. Ik denk, dat als we dan toch met z’n allen één brandweer zijn, ze alvast 600 Iphones hebben besteld, voor in ons kerstpakket. Dus hou je kerstpakket in de gaten, want het kan niet missen dat je door de dienstleiding positief verrast wordt. Of zijn wij te lang van huis en kunnen we beter een Ipad vragen. Daar wil ik graag de dialoog over aangaan.

 

Hoogachtend,

 

 

Inspecteur Cloussau 

 Mensen!!! Er word een schrijven rond gestuurd met als inhoud "uitgangspunten brandweeractie".

Hierin staat vermeld dat het handelen in strijd met de uitgangspunten wordt gesanctioneerd conform de hiertoe bepaling en regeling... Bangmakerij????

 Het eerste puntje van wat niet mag is: "Burgers moeten het vertrouwen in de brandweer als hulpverlenende organisatie blijven behouden..!!"

Hoe kan de burger nog vertrouwen hebben in de organisatie als de organisatie ZELF maatregels wil gaan nemen waardoor WIJ en de BURGERIJ extra en onnodig in een onveilige situatie worden gebracht!!!???????

Burgemeester Eberhart van der Laan van Amsterdam heeft opdracht gegeven om boven op de 4 miljoen die al bezuinigd is op de Brandweer Amsterdam Amstelland nog eens 3 miljoen te bezuinigen op de uitrukdienst van Amsterdam.

Dit alles gaat in de ogen van de mensen in de uitrukdienst ten koste van de veiligheid van de burgers in Amsterdam. En ten koste van de eigen veiligheid van alle brandweermannen en –vrouwen!

De burgemeester van Amsterdam heeft opdracht gegeven om terug te gaan naar de landelijke brandweernorm. Maar Amsterdam is niet het landelijke. Amsterdam is een zeer gecompliceerde stad!

De  bezuinigingen, die de veiligheid van de burger en de brandweerlieden in gevaar brengt,

houden onder meer in:

-         het sluiten van een kazerne in de Bijlmer

-         Een man minder op de autospuit / blusvoertuig

-         Het uitbesteden van het Adembeschermings voertuig aan een vrijwillig korps 

-         Verschillende container en red voertuigen uitbesteden aan vrijwillige korpsen, of met minder personeel laten rijden o.a. de Ladderwagen!

 

-         Chauffeur van de Officier van Dienst weg

 

Wat betekend dit voor de burgers?

 

Langere aanrijtijden van de brandweer waardoor een snelle redding langer op zich laat wachten en dus het gevaar vergroot!


Deze bezuinigingen en de ideeën van de Hoofdofficieren van dienst zijn voor ons de uitrukdienst en de burgers van Amsterdam niet toelaatbaar. Ze gaan ten koste van de veiligheid in onze stad…..

 


 

Aanleiding

De korpsleiding heeft een een palet aan ingrepen in beeld gebracht voor de burgemeester waarin verschillende repressieve en arbeidsvoorwaardelijke maatregelen en organisatorische maatregelen buiten de repressie zijn opgenomen die in diverse combinaties optellen tot een minimale bezuiniging van 3,5 miljoen. De hoofdofficieren hebben ten behoeve van het  bestuurlijk overleg van 17 februari jl. op de inhoudelijke repressieve maatregelen vanuit veiligheidsperspectief geadviseerd. 

 

 

Hieronder het brede palet van alleen de repressieve maatregelen die zijn voorgelegd aan de burgemeester. De burgemeester heeft  op 17 februari jl. de opdrachtgegeven de volgende repressieve maatregelen verder uit te werken:

 

 •  Schrappen opstelplaatsen niet wettelijke repressieve basisbrandweerzorg (-/- 7 opstelplaatsen) chauffeur C-wagen, A-wagen, containers

 • Samenvoegen kazernes: RUAN (-/- 6 opstelplaatsen)
  Voorwaarde: ontwikkelen en implementeren brandveilig leven

 • Schrappen invulling repressieve basisbrandweerzorg - 7e man (-/- 6 opstelplaatsen). Voorwaarde: oefenen en opleiden nieuwe blustechnieken.

 

1.    Schrappen opstelplaatsen niet wettelijke repressieve brandweerzorg

 

1.1  Afschaffen van de chauffeur op het voertuig van de Officier van Dienst

1.2  Anders organiseren van de adembeschermingswagen

1.3  Anders bezetten van twee haakarmvoertuigen

 

a)     strekking van het voorstel

1.1   Afschaffen van de chauffeur van de officier van Dienst levert 1 opstelplaats = 5 fte op.

1.2   De adembeschermingswagen wordt niet meer met beroeps bezet, maar er wordt een andere oplossing gevonden door deze ofwel met vrijwilligers te bezetten, ofwel onderdeel te laten uitmaken van een nieuw te ontwikkelen logistiek proces. Dit levert op zichzelf 2 opstelplaatsen (= 10 fte) op. Een deel daarvan is nodig om het logistiek proces anders te organiseren.

1.3   De haakarmvoertuigen worden verplaatst naar een kazerne waar een of meer andere voertuigen staan. Ze worden bezet met een beroepsbezetting die op meerdere voertuigen ingezet kan worden (springbezetting). Het voorstel wordt uitgevoerd in twee stappen. De eerste stap levert 2 opstelplaatsen (=10fte) op, en de tweede ook weer 2(10fte) opstelplaatsen in combinatie met de springbezetting op een autoladder.

 

b)     operationele consequenties

1.1  Deze maatregel betekent dat de Officier van Dienst iets later komt en minder goed voorbereid  is en de OvD mist zijn ondersteuning in de verbindingen bij grote incidenten.

1.2  Aanvullende ademluchtflessen zullen later ter plaatse komen en/of brandweermensen moeten zelf  ter plaatse flessen vervangen.

1.3  Door de springbezetting met beroepspersoneel is het vrijwel altijd mogelijk deze snel ter plaatse te krijgen. Dan zijn de operationele consequenties gering.


 

c)     voorwaarden voor invoering

1.1  Er moet een alternatief voor de ondersteuning van de OVD worden gezocht.

1.2  Bezetting met vrijwilligers hangt af van de vraag of  er voldoende (beschikbare) vrijwilligers zijn.

Voor de uitvoering van deze ombuiging zal een businesscase worden uitgewerkt waarin tevens de relatie met de totale logistieke functie wordt meegenomen. Een deel van de besparing is nodig om te investeren in het nieuwe logistieke systeem.

1.3  Uitwerken in projectplan:

Voor specialistische containers zijn extra opleidingen en trainingen nodig;

Er moet ruimte zijn op kazernes (eventueel verbouwingen nodig);

Er moeten vrijwilligers beschikbaar en bereid zijn om deze taken over te nemen;

Een deel van de besparing is eventueel nodig om de extra  kosten voor vrijwilligers te dekken; Een deel van de besparing is nodig om het wegvallen van de ordonnance anders te organiseren.

 

d)     risico’s bij de invoering

1.1  geen.

1.2  Een risico is dat er geen beschikbare vrijwilligers zijn om deze taak uit te voeren, of er onvoldoende mogelijkheden worden gevonden om anderszins extra ademlucht ter plaatse te brengen;

Verder is een risico dat de operationele dienst het veiligheidsargument zal gebruiken en er geen draagvlak ontstaat.

1.3  Geen.

 

 

e)     nog nader uit te zoeken

1.1  Niets.

1.2  Businesscase uitwerken.

1.3   Niets.

 

f)       Advies van de hoofdofficieren aan de korpsleiding

1.1  Dit is een aanvaardbare optie. Risico = laag; Uitvoerbaarheid: eenvoudig.

1.2  Dit is een aanvaardbare optie is ; Risico = laag; Uitvoerbaarheid = gemiddeld.

1.3 Dit is een aanvaardbare optie; Risico= laag; Uitvoerbaarheid = gemiddeld.

 

2.   Afschaffen van de zevende man op de autospuiten in de oude binnenstad

 

a)      strekking van het voorstel

Door afschaffing van de 7de man in de binnenstad kunnen 30 fte’s worden bespaard.

 

b)      operationele consequenties

In Amsterdam wordt in een bepaald deel van het verzorgingsgebied gewerkt met 7 man op de autospuit waar elders met maximaal 6 man wordt opgetreden. Ook de nieuwe Wet op de veiligheidsregio’s spreekt van een basiseenheid van 6 man. Dit verschil was ooit verbonden met een zeer offensieve manier van optreden in bepaalde gebouwtypes in combinatie met een manier van blussen (lage druk) die nu niet of nauwelijks meer wordt toegepast. De totale mankracht bij een optreden in dit risicogebied is overigens per definitie groot omdat er altijd direct een tweede eenheid wordt meegezonden vanuit een andere kazerne. Deze eenheid is door de hoge dichtheid van kazernes zeer snel ter plaatse.

Naast het feit dat de blusmethode is veranderd en daarmee een onderbouwing van de zevende man wegvalt, is ook het aantal keren dat de zevende man nodig en nuttig was afgenomen. Uit een onderzoek door bureau SAVE uit 2004 -dat dus nog uitging van de oude blusmethode- bleek al dat het afschaffen van de 7de man in de binnenstad slechts in een weinig voorkomend zwaar scenario in theorie tot een iets tragere redpoging zou leiden van mensen die zich in verdiepingen boven de brand bevinden. De situatie waarop het scenario is geënt kwam toen al weinig voor maar het type brand dat de basis is voor het scenario is sindsdien nog verder afgenomen; de schatting is van 3x naar nog hooguit 1x per week. Hoewel deze brandfrequentie voor buitenstaanders nog steeds relatief hoog lijkt, is het aantal keren dat bij zo’n brandtype gered moet worden gering, en komt het meetscenario dus nog maar bij hoge uitzondering voor. Door het toegenomen bewustzijn van burgers (rookmelders) en de strengere voorschriften bij nieuw- en verbouw neemt dit aantal naar verwachting ook nog verder af.

Veel belangrijker is echter dat we tegenwoordig uit onderzoek weten dat die uitzonderlijke redpoging -die gepaard gaat met veel gevaar voor de brandweermensen - vervolgens bijna altijd te laat komt omdat mensen al zijn overleden door rookvergiftiging voor het vuur hen bereikte. Een tweede inzicht is dat onverbrande rookgassen een groot gevaar vormen voor de optredende brandweer in combinatie met de huidige offensieve manier van brandbestrijding. Zelfs als we de vooruitgang op het gebied van de blusmethode buiten beschouwing laten heeft het aanwezig zijn van een zevende man dus nauwelijks invloed op het aantal reddingen en weegt niet op tegen het gevaar. Omdat de kennis van nu een dergelijke blootstelling van brandweermensen aan het gevaar (dat gepaard gaat met het zeer offensieve optreden) dus ook niet meer rechtvaardigt, wil de korpsleiding de afschaffing van de zevende man koppelen aan een herscholing in veiliger blusmethoden en een minder offensieve wijze van optreden.   

De operationele consequenties zijn dus gering en de zevende man is niet nodig.

 

c)      voorwaarden voor invoering

Om de veiligheid van het optreden te waarborgen en daarmee de veiligheidsbeleving te adresseren is het nodig om het hele korps te oefenen en bij te scholen in nieuwe blustechnieken en in de werkwijze met 6 personen.

 

d) nog nader uit te zoeken

Uitgezocht wordt wat het minimale pakket aan bijscholingen is en dus de tijdstermijn waarin de 7de man kan worden afgeschaft.

 

e) Advies van de hoofdofficieren aan de korpsleiding

De hoofdofficieren vinden dat er objectief geen reden is om de zevende man te behouden en steunen dat. Zij zijn van mening dat een pakket aan bijscholing voldoende is om deze maatregel in te voeren.

Daarbij argumenteren zij tevens, dat op de helft van de kazernes al wordt gewerkt met 6 mensen op de autospuit, en dat men dus al deels gewend is aan de procedure.

 

Risico= laag

Uitvoering = eenvoudig


 

3.   Overige autoladders

 

Het laatste SAVE onderzoek heeft aangegeven dat twee autoladders in Amsterdam strikt genomen niet rendabel zijn. In Noord en in Zuid-Oost. Dit is echter gebaseerd op theoretische brandfrequenties, ervan uitgaand dat de gebouwen aan de landelijke eisen voldoen. Dat is in Amsterdam niet altijd zo, omdat voor het bouwbesluit 2002 in Amsterdam juist het redvoertuig als tweede vluchtweg werd toegepast (en bewust van de bouweisen werd afgeweken). Theoretisch zijn er dus argumenten om deze autoladders af te stoten of met vrijwilligers te bezetten (slagkracht bij grote brand).  In de praktijk is dit een risicovolle ingreep.

 

a)     strekking van het voorstel

De strekking van het voorstel is om de rangschikking en bezetting van autoladders nader te beschouwen. Hier zijn verschillende mogelijkheden die kunnen worden uitgewerkt:

• het invoeren van een springbezetting met andere voertuigen

• het bezetten met vrijwilligers van één of meer autoladders

• uitrukken met een bezetting van in totaal 6 mensen op autospuit én autoladder

• het uitrukken met één persoon op de autoladder in plaats van twee.

• eventueel in combinatie met risicodifferentiatie (zie ander voorstel)

het introduceren van combivoertuigen;

 

Al met al zou deze optie kunnen leiden tot een reductie van 2  opstelplaatsen

(10fte)

 

b)     operationele consequenties

Er zijn ingrijpende operationele consequenties verbonden aan deze voorstellen. Deze hebben betrekking op

• niet direct beschikbaar hebben in bepaalde gevallen (springbezetting);

• vertraging in de opkomsttijd (bezetting met vrijwilligers)

• fundamentele wijziging in werkwijze (met minder mensen op autoladder of in totaal op  autoladder in combinatie met autospuit))

• anders inrichten van brandbestrijding vs hulpverlening (combivoertuigen)

Een eerste onderzoek naar een combivoertuig wijst uit, dat niet alle materialen die nu op autospuit en autoladder beschikbaar zijn op dat voertuig kunnen worden gepakt en dat de voertuigen te hoog zijn. Dat betekent dat de operationele consequenties groter zijn dan gedacht, en dat ook dat voorstel nader onderzoek vergt.

• herbeschouwing van het uitrukken voor het afhijsen van patiënten. Want dat legt, in een situatie met minder redvoertuigen een te groot beslag op de dekking. Voor AED kan overigens een andere oplossing worden bedacht

 

c)     voorwaarden voor invoering

Nader onderzoek naar de mogelijkheden is nodig.

 

d)     risico’s

Onder andere de inzet van vrijwilligers.

 

e)     nog nader uit te zoeken

Nader onderzoek naar mogelijke dekkingsrangschikkingen, optimalisatie van de dekking;

Nader onderzoek naar mogelijkheid van combivoertuigen.

 

f)       Advies van de hoofdofficieren aan de korpsleiding

De hoofdofficieren merken op dat om deze mogelijkheden te benutten ingrijpende wijzigingen in de huidige procedures noodzakelijk. Zij hebben zorg als dit te abrupt gebeurt en zien deze mogelijkheden alleen aanvaardbaar op termijn (2014). De activiteiten die nu worden ontplooid ten aanzien van vernieuwing van de repressie en landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de standaardprocedures zijn hierbij randvoorwaardelijk.

 

Risico=hoog

Uitvoering=complex

 

 

 1. Combinatie van twee kazernes in Zuid-Oost

 

a)     strekking van het voorstel

Onderzocht is reeds of in Zuid-Oost met één kazerne minder kan worden volstaan (businesscase RUAN). Dit leidt dan wel tot een vermindering van dekking en zou gepaard moeten gaan met extra maatregelen in de zin van Brandveilig Leven.

 

Dit voorstel wordt nader uitgewerkt naar consequenties in de bussinesscase RUAN.

 

b)     Advies van de hoofdofficieren aan de korpsleiding

De hoofdofficieren achten dit voorstel aanvaardbaar.

 

Risico: gemiddeld

Uitvoerbaarheid: gemiddeld.

 

 

 1. Samenvoegen c.q. sluiten van kazernes

 

a)     strekking van het voorstel

De actualisatie van het dekkingsplan voor de regio kan erop worden gericht op dezelfde wijze te zoeken naar optimalisatie. Recente dekkingsplanonderzoeken hebben aangetoond dat een verdere reductie van kazernes altijd zal leiden tot gaten in de dekking, als de huidige opkomsttijden als uitgangspunt blijven gelden. In die gevallen zal een samengaan van twee kazernes op andere plekken in de regio altijd leiden tot een inspanning om de brandveiligheid anderszins te vergroten (brandveilig leven) om de door de wet vereiste “beargumenteerde afwijking” te rechtvaardigen.

 

b)     operationele consequenties

Bij het verminderen van het aantal kazernes moeten een paar kanttekeningen worden gemaakt. De dekkingsanalyses gaan uit van de eerstelijns brandweerzorg, dat wil zeggen de eerste uitruk in een bepaald gebied, waarbij maximaal twee tankautospuiten nodig zijn. Maar er zijn ook middelgrote en grote branden in onze regio, die zowel voor de brandbestrijding als voor de logistiek (aflossing) een bepaalde slagkracht vereisen. Ook komt het voor dat zich meerdere incidenten tegelijkertijd voordoen (en dat neemt toe naarmate de verzorgingsgebieden groter worden). Dit aspect wordt vaak vergeten in de afwegingen rondom de dekking. Naar mate het aantal kazernes afneemt neemt ook de totale slagkracht af, en dat kan tot problemen leiden. De professionele opvatting is dat langzamerhand de grens is bereikt waarbij men terug kan gaan in slagkracht.

 

 

c)     voorwaarden voor invoering

Uitwerking van scenario’s in de actualisatie van het dekkingsplan

 

d)     risico’s

nog nader te bepalen

 

e)     nog nader uit te zoeken

Scenario’s in actualisatie dekkingsplan uitwerken.

 

f)       Advies van de hoofdofficieren aan de korpsleiding

De hoofdofficieren zien nog wel beperkte mogelijkheden, maar dit hangt af van het dekkingsplan en de consequenties. Zij wijzen wel op het feit dat ook slagkracht in deze regio van belang is, en hebben een voorkeur voor het verminderen van de bezetting van voertuigen ten opzichte van het sluiten van kazernes. Burgers willen verwachten snel hulp, en het maakt hun dan niet uit hoeveel mensen er op de auto zitten.

 

Risico: hoog

Uitvoerbaarheid complex

 

 

 1. Risicodifferentiatie

 

a)     strekking van het voorstel

De repressieve sterkte van de brandweer is ingericht op brandbestrijding. De vereiste opkomsttijden zijn vooral gericht op de brandrisico’s en gebaseerd op het gebouwtype in het verzorgingsgebied, waarbij de opkomsttijden voor woningen het meest strikt zijn (tussen 5 en 10 minuten). Voor hulpverleningen geldt een opkomsttijd van 15 minuten. In de praktijk leidt  dat tot een geografische inrichting. In de oude binnenstad zijn de vereiste opkomsttijden korter dan in de buitenwijken, in de veronderstelling dat het brandgevaar daar groter is. Daarom zijn er in de binnenstad meer kazernes.

 

Onder risicodifferentiatie wordt verstaan dat de repressieve sterkte van de brandweer – meer dan nu het geval is- wordt ingericht op de bestaande risico’s. De risico’s zijn in het algemeen niet uniform verdeeld in plaats, tijd en bevolkingsgroepen. Onderscheid kan worden gemaakt naar risico’s in tijd, plaats en bevolkingsgroepen.

 

Risicodifferentiatie in tijd

We weten inmiddels dat branden (>60%) vooral buiten kantoortijden plaatsvinden. De meeste slachtoffers vallen bij branden  buiten kantoortijd, omdat mensen dan meestal slapen (>70%). Dat rechtvaardigt het nadenken over een andere repressieve sterkte overdag dan buiten kantoortijd. Ook is het zo, dat de opkomsttijden voor woningen zijn bepaald op basis van het worst case scenario dat bewoners slapen. En dat is in het algemeen overdag niet zo, waarmee het systeem intrinsiek een differentiatie toestaat.

Concreet betekent dit dat het mogelijk zou moeten zijn te differentiëren in tijd. Overdag zou dus met een kleinere sterkte kunnen worden volstaan. Minder autoladders (van 8 naarà ?) en minder autospuiten.

 

Risicodifferentiatie naar bevolkingsgroepen

Ook weten we dat brand discrimineert. In onze regio zijn het vooral de “multiculturele doorzetters” en de “krappe kassen” die een groter risico op brand lopen dan andere bevolkingsgroepen. En frappant is dat deze mensen niet persé in de oude binnenstad wonen. Dit zou een andere spreiding van repressieve sterkte kunnen rechtvaardigen. Brandweer Amsterdam- Amstelland doet momenteel onderzoek naar dit fenomeen, en dat onderzoek moet leiden tot een “brandrisicoprofiel” gebaseerd op risicogroepen. Tevens opent dit de mogelijkheid om gericht preventieve maatregelen te nemen gericht op die bevolkingsgroepen die de grootste risico’s lopen.

 

Risicodifferentiatie in bezetting op voertuigen

Eventueel kan op termijn naar kleinere bezettingen overdag worden gekeken, maar dat grijpt in in operationele doctrines, en dan moeten die eerst worden gewijzigd en beoefend.  Hieronder kan ook worden gezien een reductie van de bezetting op de autoladder of het (overdag) .

Ook kan overwogen worden een andere tussenstap in combinatie met risicodifferentiatie te maken. In dat geval zou  alleen in de dagbezetting gefexibiliseerd kunnen worden. Dit kan overigens leiden tot vermindering van flexibiliteit voor activiteiten (zoals keuringen ).

Dit kan  in de toekomst een besparing opleveren van 2 opstelpaatsen (=10fte) op de autoladders.

 

Risicodifferentiatie naar geografische risico’s

Denkbaar is ook dat er een combinatie wordt gemaakt van verschillende risicobenaderingen, tijd/ geografisch / bedrijvigheid / demografisch. Dit vereist dat er draagvlak is voor deze nieuwe benadering en dat er onderzoek naar wordt verricht. Zo uit de losse pols is dat niet mogelijk.

 

b)     operationele consequenties

Operationele consequenties richten zich op snelheid van opkomst van eerstelijns én tweedelijns voertuigen, maar ook op de standaardprocedures en systemen.

 

Het is interessant om vanuit een risicobenadering te onderzoeken of het aanvaardbaar is om overdag minder eenheden beschikbaar te hebben. Daarmee kunnen overdag mensen worden vrijgespeeld voor andere activiteiten, of er kan een ander rooster worden gemaakt zodat het ook fte’s oplevert.

 

c)     voorwaarden voor invoering

Nader onderzoek is nodig

 

d)     risico’s

nader te bepalen

 

e)     Advies van de hoofdofficieren aan de korpsleiding

De hoofdofficieren zien vele mogelijkheden om deze andere denkwijze toe te passen. Zij zien dit als een uitwerkingsmogelijkheid op termijn (na 2014), omdat het ook gepaard gaat met wijzigingen in de procedures.

free templates

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola